Algemene Voorwaarden Cursus / training  
 
Inschrijving
Inschrijven voor een training en/of cursus geschiedt door het invullen en opsturen van het inschrijfformulier. Door aanmelding verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.  
 
Bevestiging
Na ontvangst van inschrijfformulier en cursusgeld krijgt de cursist bevestiging van deelname. 
 
Aantal deelnemers
Bij iedere training en cursus geldt een maximaal aantal deelnemers. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Wie niet kan worden geplaatst komt op de reservelijst en ontvangt daarvan bericht.
 
Betaling
De cursist betaalt het cursusbedrag binnen de termijn die op de rekening staat. In overleg kan de betalingstermijn worden aangepast. 


  Afbeelding invoegen     
Annulering door Praktijk voor Energie en Beweging
Indien blijkt dat er voor een bepaalde training/cursus onvoldoende aanmeldingen zijn kan Praktijk voor Energie en Beweging besluiten de cursus te annuleren. Cursisten krijgen hierover uiterlijk drie - zeven dagen van tevoren bericht. De mogelijkheden zijn in dat geval: het reeds betaalde bedrag wordt teruggestort of in overleg met de cursisten wordt naar andere data gezocht. 
 
Annulering door de cursist
Annulering door een cursist dient altijd schriftelijk per post of per e-mail te geschieden. Als datum wordt het poststempel of de e-maildatum gehanteerd.
* Tot 4 weken voor de training/eerste cursusdag is annulering kosteloos.                                           
* Bij annulering vanaf 4 weken tot één week voor de cursusdatum wordt een bedrag van €25 als administratiekosten in rekening gebracht.                                                                                                                                           
* Bij annulering binnen één week voor de training/eerste cursusdag heeft Praktijk voor Energie en Beweging het recht om 50% van het volledige cursusbedrag in rekening te brengen.  
 
Plaatsvervanger
In geval van verhindering kan een cursist een plaatsvervanger aanwijzen om de cursusplaats in te nemen. De oorspronkelijke aanmelder blijft in dat geval het cursusgeld verschuldigd.  De verhinderde cursist kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde training/cursus op andere datum/data.Dit moet zo spoedig mogelijk doch uiterlijk een week van tevoren aan Praktijk voor Energie en Beweging worden meegedeeld.  Aan deze wijzigingen zijn geen kosten verbonden. 
 
Rechten
Hoewel het cursusaanbod met de grootst mogelijke zorg tot stand komt behoudt Praktijk voor Energie en Beweging zich het recht voor wijzigingen in het programma aan te brengen. Aan het cursusprogramma op de website en andere media kunnen daarom geen rechten worden ontleend.