Kinesiologie uitgelicht
 
Er wordt vaak gezegd: ‘de grootste geneeskracht zit in jezelf’. Kinesiologie biedt verschillende mogelijkheden om hier gebruik van te maken; om jou (weer) in je kracht te brengen. Kinesiologie houdt zich bezig met het bevorderen van welzijn. Het stimuleert de vitaliteit van de mens in het dagelijkse leven. 
 
Kinesiologie biedt een holistische aanpak; een kinesioloog benadert een mens als een totaliteit.
 
Kinesiologie bestaat uit een mix van behandelwijzen; Westerse en Oosterse. Sommige technieken werken ontspannend, herstellend en/of activerend. Andere bestaan uit lichaamswerk en zetten aan tot beweging. 
 
Wat het onderwerp of doel ook is waarmee je komt; er worden meerdere aspecten meegenomen. We werken samen gericht aan herstel van de energiebalans en het vergroten van jouw belastbaarheid en veerkracht. Om dit te versterken is het goed om de handvatten of oefeningen die tijdens het consult naar voren komen ook echt thuis te doen. Door herhaling veranker je de veranderingen. De aanpak is individueel. De spiertest geeft aan op welke manier we voor jou het beste aan de slag kunnen gaan. Met als doel om jouw eigen vermogen tot herstel aan te spreken.  
  Afbeelding invoegen     
Alle methodes die ik toepas kunnen naast elkaar gebruikt worden en vullen elkaar aan.                                 foto uit de praktijk 
Kinesiologie is de overkoepelende paraplu. 
Lees verder over de methodes in mijn toolbox. 
 

Edu-kinesiologie
Zoals de naam al aangeeft heeft Edu-kinesiologie vooral een educatief karakter. We werken aan de hand van jouw persoonlijke doel en kijken wat het behalen van dit doel in de weg staat. Natuurlijk gaan we dan gericht aan de slag om de weg weer vrij te maken. Hiervoor kunnen we technieken van al mijn methodes inzetten en oefeningen doen.  
 
Methodes uit mijn toolbox die heel specifiek tot de Edu-kinesiologie behoren zijn: Brain Gym®, The Essential Tool, Movement Based Learning en reflexintegratie. 
 
Het educatieve karakter van Edu-kinesiologie kunnen we breed zien:
  • De inzichten die je opdoet laten je groeien. We leren tenslotte ons hele leven.
  • Het is ook inzetbaar om leerlingen van alle leeftijden te ondersteunen in hun leren en leervaardigheden.  

Spiertesten
Een kinesioloog maakt gebruik van spiertesten om de achtergrond van de klacht in beeld te brengen en om deze aan te pakken. Deze manuele spiertesten worden uitgevoerd met een lichte druk op een arm of been. Het spiertesten is een vorm van biofeedback: het lichaam geeft een reactie. Op die manier ontdekken we niet alleen energieblokkades maar ook wat er nodig is om weer in balans te komen.  
 
Lees meer over kinesiologie en de spiertest op: https://ki-net.nl/Home

Tenslotte: kinesiologie is complementair. Het vult de reguliere zorg aan. Ik stel geen diagnose. Kinesiologie kan een prima aanvulling zijn op reguliere en/of andere vormen van therapie.