Zorgvuldigheid voorop
 
Als kinesioloog en ook als persoon hecht ik grote waarde aan zorgvuldig werken. Daarom besteed ik alle nodige aandacht aan de vereisten vanuit de wet. Ik volg de adviezen van de Beroepsvereniging (LVNT) en de Koepelvereniging (RBCZ).   
 
Mijn praktijk voldoet aan de eisen van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Dit betekent concreet het volgende: 
 
Kwaliteitsstandaard
Mijn praktijkruimte voldoet aan de eisen van de beroepsvereniging. Minimaal een keer per vijf jaar krijg ik visitatie.
Meerdere keren per jaar heb ik intervisie en intercollegiale uitwisseling.
Mijn kennis en kunde houd ik op peil door middel van permanente educatie. Dit staat beschreven in het document Kwaliteitsstandaard.
Over mijn opleiding en permanente educatie kan je meer lezen onder opleiding van Monique.  
 
Klachtenprocedure 
Natuurlijk wil ik graag dat je als cliënt tevreden bent. Zou dit onverhoopt toch niet het geval zijn dan vind het  prettig als je hiermee naar mij komt zodat we het samen kunnen bespreken. Je kunt hiervoor het klachtenformulier invullen. 
Indien we er niet samen uitkomen zijn er andere wegen om te bewandelen. Deze staan als stappen beschreven in  de klachtenprocedure
 
Via de LVNT ben ik aangesloten bij een onafhankelijke mediator en bij de onafhankelijke stichting SCAG.
En als RBCZ therapeut is het tuchtrecht van de TCZ van toepassing. 
                               
 
Afbeelding invoegen     
 
 
Een andere wet die van toepassing is, heet WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst).

Behandelovereenkomst
Vanwege de WGBO moet ik als therapeut met elke nieuwe cliënt een behandelovereenkomst sluiten; als afspraak dat we samen ten behoeve van jou of jouw kind aan de slag gaan.  
 
Algemene voorwaarden
In mijn praktijk hanteer ik algemene voorwaarden. Bij verhindering: verzetten of annuleren van een consult kan kosteloos tot 24 uur voor de afspraak.
 
Lees verder over de consulten